Kwaliteitssysteem

Ondersteuning op het gebied van een kwaliteitssysteem

SHISHO advies ondersteunt bij het opzetten, implementeren en continu verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem (o.a. ISO 9001, ISO 15189, HKZ, NPA) in alle fases van de PDCA cyclus.
Deze ondersteuning varieert

 • Van helpen bij het zelf doen. De (kwaliteits)manager of het team coachen tot het beoogde resultaat, bijvoorbeeld een certificaat of meer betrokkenheid binnen de organisatie, is behaald.
 • Tot het uitvoeren van praktisch werkzaamheden, bijvoorbeeld het coördineren bij een risicoanalyse of managementreview of het uitvoeren van (proef)audits.

SHISHO advies ondersteunt o.a. bij

Plan

 • het uitvoeren van een context en/of belanghebbende analyse;
 • het vaststellen van het toepassingsgebied;
 • het vaststellen van risico’s en kansen, na het uitvoeren van bijvoorbeeld een SWOT analyse;
 • het uitvoeren van een risicoanalyse, bij voorkeur, in een multi functional en multi level team (alle functies en niveaus vertegenwoordigd) met een methode naar keuze (HFMEA/Safer, BowTie, PRISMA of een eenvoudige, praktische door SHISHO advies ontwikkelde methode);
 • het schrijven van een kwaliteitshandboek met kwaliteitsdoelstellingen;
 • het vaststellen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • het schrijven van documentatie, zoals bijvoorbeeld procedures op het gebied interne audits of klachtenafhandeling, een klachtenreglement of een noodprocedure.

Do

 • het vaststellen van de benodigde competenties;
 • het ontwikkelen van een methode om competenties periodiek te beoordelen;
 • het trainen van medewerkers;
 • het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne en de uitvoering daarvan;
 • het opstellen van een communicatieplan;
 • het creëren van draagvlak en betrokkenheid;
 • het opzetten van een documentbeheersysteem of ondersteunen bij de inrichting van een commercieel systeem;
 • het opzetten van een registratiesysteem voor klachten, meldingen, suggesties van medewerkers en verbeteracties of ondersteunen bij de inrichting van een commercieel systeem;
 • het bepalen van een minimaal aantal bij te houden registraties ten aanzien van bijvoorbeeld medewerkers, apparatuur, klachten, etc.;
 • het structureren van de uitvoering van doeltellingen en maatregelen.

Check

 • het uitvoeren van een nulmeting;
 • het uitvoeren van proefaudits voorafgaand aan een externe audit;
 • het uitvoeren van interne audits volgens een methode naar keuze;
 • het evalueren van doelstellingen en maatregelen;
 • het vaststellen van (meetbare) prestatie-indicatoren (kpi’s) met norm;
 • het periodiek beoordelen van klachten, meldingen en suggesties van medewerkers;
 • het opstellen van een managementbeoordeling, managementreview (MR).

Act

 • het vaststellen van correctieve maatregelen;
 • het opstellen van verbeterplannen en de implementatie daarvan;
 • het rondmaken van de PDCA cyclus.

Naar Home.