Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening verwerkt SHISHO advies persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe SHISHO advies met uw persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: SHISHO advies, Sasdijk 4, 4671 RN Dinteloord, KvK 57789886.

SHISHO advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon.

Persoonsgegevens
SHISHO advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Inhoud van communicatie.

Doeleinden
SHISHO advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Onderhouden van contact;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
SHISHO advies verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart SHISHO advies uw gegevens
SHISHO advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat SHISHO advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe beveiligt SHISHO advies uw gegevens 
SHISHO advies vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft SHISHO advies passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.
U kunt op ieder gewenst moment uw cookie instellingen wijzigen door op deze link te klikken.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.

Uw rechten
U heeft het recht om SHISHO advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u SHISHO advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: SHISHO advies, Sasdijk 4, 4671 RN Dinteloord.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SHISHO advies, laat dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2018.

SHISHO advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Naar Home.