Home

SHISHO advies voor kwaliteit, informatiebeveiliging en AVG

Managementsysteem

SHISHO advies ondersteunt bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een

Deze managementsystemen overlappen voor een groot deel. Combineren van twee of meer systemen bespaart veel tijd.
SHISHO advies is gespecialiseerd in het integreren van verschillende managementsystemen.

Deming-cirkel

Een managementsysteem beschrijft een cyclisch proces:

  • Plan, het vaststellen van het managementsysteem, beleid met doelstellingen en risico’s en kansen met risicobeheersmaatregelen.
  • Do, het uitvoeren van doelstellingen en maatregelen en met geplande tussenpozen de risicoanalyse herhalen.
  • Check, het evalueren van het systeem en het effect van doelstellingen en maatregelen.
  • Act, het vaststellen van corrigerende maatregelen ten behoeve van continu verbeteren.

Het zetten van de eerste stappen van de PDCA cyclus lukt over het algemeen wel. Het wordt vaak lastig bij de laatste stap(pen):

  • Audits worden uitgevoerd, maar de afwijkingen worden niet of laat afgehandeld.
  • Maatregelen worden niet beoordeeld op hun effectiviteit.
  • De managementreview/directiebeoodeling is een document zonder duidelijk doel en conclusie, relevante verbeteracties ontbreken.
  • Het draagvlak en betrokkenheid van werkvloer en/of management is onvoldoende.

SHISHO advies ondersteunt in alle fasen van het cyclische proces, maar kan met name ten aanzien van de Check en Act fase het verschil maken. SHISHO advies beschikt over een grote variatie aan methoden en hulpmiddelen om eigenaarschap binnen de organisatie te vergroten.

Heeft u interesse, bel of mail voor meer informatie. U kunt ook geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek analyseren we uw vraag en gewenste doel. Naar aanleiding van dit gesprek kan SHISHO advies u een voorstel doen ter ondersteuning.